Η διατήρηση των νεογιλών δοντιών σε υγιή κατάσταση μέχρι το χρόνο της φυσιολογικής απόπτωσης τους κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική:

  1. Ο οδοντόπονος που οφείλεται σε νεογιλό δόντι δεν διαφέρει σε τίποτα ως προς την ένταση και την ανάγκη για θεραπεία σε σχέση με τα μόνιμα δόντια. Όταν μάλιστα η πρώτη οδοντιατρική εμπειρία στην ζωή ενός παιδιού σχετίζεται με την ανακούφιση από τον οδοντόπονο, αντιλαμβανόμαστε τις δυσμενείς συνέπειες που θα έχει στην ψυχοσύνθεσή του απέναντι στην οδοντιατρική περίθαλψη συνολικά.
  2. Τα νεογιλά δόντια εξασφαλίζουν την ομαλή θρέψη του παιδιού, το οποίο βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης. Παράλληλα η ύπαρξη όλων των μπροστινών νεογιλών δοντιών συμβάλλει στην εκμάθηση της ομιλίας.
  3. Τα νεογιλά δόντια συμμετέχουν στην φυσιολογική ανάπτυξη των γνάθων.
  4. Παράλληλα δίνουν μια αρμονική εικόνα στο κάτω τριτημόριο του προσώπου.
  5. Μία κύστη προερχόμενη από “χάλασμα” νεογιλού δοντιού θέτει σε κίνδυνο την ανάπυξη του διαδόχου μονίμου.
  6. Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στην παιδική ηλικία η προσωπικότητα του παιδιού βρίσκεται υπό διαρκή διαμόρφωση . Ένα παιδί που μαθαίνει να νοιάζεται για τη στοματική του υγιεινή και για τη σημασία της φροντίδας των δοντιών του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναπτυχθεί σε έναν έφηβο κι αργότερα σε έναν ενήλικα με τα ίδια χαρακτηριστικά.