Η σημασία της άθλησης για τη διατήρηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του οργανισμού σε καλό επίπεδο είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τραυματισμό των δοντιών και των γνάθων κατά την άθληση, ιδιαιτέρως στα ομαδικά αθλήματα, κατέχει τη δεύτερη θέση σε ποσοστά, μετά τα τροχαία ατυχήματα.
Η κατασκευή εξατομικευμάνου νάρθηκα σε σχέση με τους έτοιμους νάρθηκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, εξασφαλίζει την καλή εφαρμογή του στα δόντια της άνω γνάθου.
Η χρήση του αθλητικού νάρθηκα προλαμβάνει κάθε είδους οδοντικό τραυματισμό (κατάγματα, εκγομφώσεις, μετατοπίσεις ιδίως των προσθίων δοντιών). Επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα για τραυματισμό των φατνιακών αποφύσεων, των γνάθων και των χειλέων.