Μία ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) που έχει γίνει με την πρέπουσα μεθοδολογία έχει ποσοστό επιτυχίας που κυμαίνεται μεταξύ 70 και 98%. Η διακύμανση αυτή σχετίζεται κυρίως με την ύπαρξη μικροβίων στο εσωτερικό του σωλήνα των ριζών πριν την τέλεση της ενδοδοντικής θεραπείας, αλλά και με την εντόπιση κι οργάνωση αυτών των μικροβίων σε κάθε ρίζα. Όταν τα μικρόβια έχουν αποικήσει το εξωτερικό τμήμα της ρίζας των δοντιών κι όταν έχει αναπτυχθεί κανονική κύστη, την τελική θεραπεία την δίνει όχι η οδοντάγρα (εξαγωγή), αλλά η Μικροχειρουργική Ενδοδοντολογία (άλλοι όροι: Ακρορριζεκτομή ή Περιακρορριζική Χειρουργική). Πρόκειται για μία μικροεπέμβαση τοπικά στο ούλο που καλύπτει την ρίζα του δοντιού που εμφανίζει φλεγμονή, όπου καθαρίζεται/αφαιρείται ο φλεγμονώδης ιστός (κύστη συνήθως) κι αποκόπτεται/καθαρίζεται το άκρο της ρίζας/των ριζών του δοντιού που έχει εγκατεστημένα τα μικρόβια. Η τεχνική αυτή είναι ελάχιστα επεμβατική και οδηγεί σε διατήρηση του δοντιού με υγεία στο οστό και στα ούλα.