ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  1. Κάτοχος του πτυχίου FIRST CERTIFICATE in ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου του Cambridge, στην αγγλική γλώσσα. Συνέχιση των σπουδών στην αγγλική γλώσσα έως το επίπεδο του CERTIFICATE of PROFICIENCY in ENGLISH (CPE).
  2. Κάτοχος του πτυχίου DELF 1 – DIPLOME D’ ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE– 1er degré του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, στη γαλλική γλώσσα.