Περιστατικό 1 - Αντιμετώπιση Διάτρησης και Σπασμένου μικροεργαλείου

Περιστατικό 2 - Ενδοδοντική Θεραπεία #47 (Συνδυασμός εσωτερικής απορρόφησης κι ένδο-πέριο βλάβης)

Περιστατικό 3 - Ενδοδοντική Θεραπεία #48 (Στήριγμα γέφυρας)

Περιστατικό 4 - Επανάληψη Ενδοδοντικής θεραπεία #26

Περιστατικό 5 - Επανάληψη Ενδοδοντικής θεραπείας #15

Περιστατικό 6 - Ενδοδοντική Θεραπεία #47 (Στήριγμα γέφυρας)

Περιστατικό 7 - Ενδοδοντική Θεραπεία #37

Περιστατικό 8 - Ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντια με ιδιαίτερη μορφολογίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων

Περιστατικό 9 - Ενδοδοντική Θεραπεία #28

Περιστατικό 10 - Ενδοδοντική Θεραπεία #25

Περιστατικό 11 - Ενδοδοντική θεραπεία # 36

Περιστατικό 12 - Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας #27

Περιστατικό 13 - Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας #26

Περιστατικό 14 - Περιακρορριζική χειρουργική με μικροσκόπιο #22

Περιστατικό 15 - Περιακρορριζική χειρουργική με μικροσκόπιο #24